آب و انرژی

WATER AND ENERGY

پيشنهادي براي كمك به رشد بهره گيري از انرژي خورشيدي در ايران

آمار زير نشان دهنده جهت گيري كشورها براي توسعه انرژي هاي تجديد پذير مي باشد.
درصد رشد انرژي تجديد پذير
دربين سالهاي 2012تا2025

فتو ولتاييك

33.4

بادي

32.7

آبي

25.3

طبق اين گزارش، توليد انرژي خورشيدي از 93.7 گيگاوات در سال 2012 به 668.4 گيگاوات در سال 2025 خواهد رسيد.

 استفاده از اين نوع انرژي ها در ايران از رشد خوبي برخوردار نبوده است. طبق سند برنامه پنجم توسعه، وزارت نيرو مجاز به احداث 5000 مگاوات نيروگاه تجديد پذير بوده است.

"ماده139ـ به منظور ايجاد زيرساختهاي توليد تجهيزات نيروگاههاي بادي و خورشيدي و توسعه كاربرد انرژيهاي پاك و افزايش سهم توليد اين نوع انرژيها در سبد توليد انرژي كشور، دولت مجاز است با حمايت از بخشهاي خصوصي و تعاوني از طريق وجوه اداره‌شده و يارانه سود تسهيلات، زمينه توليد تا پنج هزار مگاوات انرژي بادي و خورشيدي در طول برنامه متناسب با تحقق توليد را فراهم سازد."

 اما وزارت نيرو از فرصت موجود استفاده نكرده و اكنون كه در سال آخر برنامه هستيم، گفته مي شود كه در كل 219 مگاوات از اين نوع انرژي نصب شده است. با شرايط موجود به نظر نمي رسد كه حتي با مكلف كردن وزارت نيرو در برنامه ششم، اقدام قابل ملاحظه اي صورت پذيرد. به نظر مي رسد مشكلات زير را بتوان براي توسعه نيروگاه هاي خورشيدي شناسايي نمود:

-          عدم استقبال بخشي از بدنه وزارت نيرو با توجه به وجود سوخت ارزان قيمت فسيلي در كشور

-          در نظر گرفتن قيمت واحد خريد تضميني برق براي انواع مختلف انرژي هاي تجديد پذير. به گونه اي كه اين قيمت گذاري سبب سوددهي سرمايه گذاري در پروژه هاي برق آبي، سود دهي كمتر در نيروگاه هاي بادي و عدم سود دهي در اجراي نيروگاه هاي خورشيدي مي شود.

-          تحقيقات نشان داده است كه هيچ يك از كشورهاي سرمايه گذاري كرده در اين بخش ، به فكر سود اقتصادي آن نبوده اند و يا توانسته اند منافع كيفي از جمله: اجتماعي، محيط زيستي، بهداشت و سلامت و آينده نگري اين پروژه ها را كمي كرده و در هزينه – فايده به سود دهي دست يابند.

با مطالعات انجام شده به نظر مي رسد از دو طريق مي توانيم اسباب رونق انرژي هاي تجديد پذير خورشيدي را فراهم آوريم:

الف- كاهش هزينه هاي توليد

ب‌-   بالا بردن زمان و مبلغ خريد تضميني برق

 

الف ) كاهش هزينه هاي توليد را مي توان از راه هاي زير به دست اورد:

 

1-     با توجه به اينكه احداث اين نيروگاه ها درحجم بزرگ، سبب كاهش هزينه توليد مي شود، لذا بهتر است با احداث مزارع خورشيدي شروع كنيم

2-     كاهش هزينه هاي واردات. از جمله كاهش نرخ گمركي، ارزش افزوده و ساير عوارض كه هم اكنون به ٢٥ درصد بالغ مي شود. كاهش اين هزينه ها به زير 10 درصد تاثير بسيار زيادي در هزينه توليد خواهد داشت.

3-     ساخت بخش و يا تمام قطعات در ايران. اين امر نيز سهم به سزايي در كاهش نرخ توليد خواهد داشت.

4-     برنامه ريزي براي صادرات. در صورت توليد داخلي تجهيزات اگر بتوانيم براي صادرات آن برنامه ريزي داشته باشيم، اين امر خود سبب كاهش هزينه هاي توليد انرژي خورشيدي خواهد بود.

 

ب‌)    در زمينه بالا بردن نرخ خريد تضميني برق:

 

1-     هم اكنون نرخ خريد تضميني برق از تمام انواع آن يكسان مي باشد. بايد بين نرخ تضميني خريد انواع انرژي هاي تجديد پذير تفاوت قائل شده و هر چه از قيمت خريد تضميني نيروگاه هاي آبي و بادي مي كاهيم، به نرخ انرژي خًورشيدي اضافه نماييم. 

2-      با توجه به اينكه افزايش نصب و كاربرد انرژي هاي خورشيدي ارتباط مستقيم با كاهش آلودگي و سلامت مردم و محيط زيست دارد، لذا حمايت كل بدنه دولت براي كمك هر چه بيشتر براي تسريع در اجراي انرژي هاي تجديد پذير ضروري است. بايد از سازمان محيط زيست و وزارت بهداشت سوال شود كه چگونه مي توانند در اين راستا كمك كار باشند. مي تواند پيشنهاد شود از طريق افزايش مبلغي بر هر نخ سيگار مصرفي ، اين عوارض براي كمك به ساخت نيروگاه هاي خورشيدي استفاده شود

3-     به ميزان كاهش استفاده از سوخت مصرفي توسط نيروگاه هاي خورشيدي ، مبلغ آن از طرف وزارت نفت به نرخ گاز ( تركيب گاز فروشي به نيروگاه ها و صادراتي) محاسبه شده و به مالك نيروگاه پرداخت شود. 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۹ فروردین۱۳۹۴ساعت   توسط قاسم نصر(ْGHASEM NASR)  | 

آينده انرژي هاي تجديد پذير

 

گزارشي از شركت فراست و سوليوان (12 مارس 2015)

شركت فراست و سوليوان (Frost& Sullivan) پيش بيني نموده كه ظرفيت انرژي تجديد پذير نصب شده در جهان، از 1566 گيگاوات در سال 2012 به بيش از دو برابر در سال 2025 يعني حدود 3203 مگاوات افزايش يابد. اين نشان از رشد سالانه اي معادل 5.7 درصد دارد.
رشد در اين زمينه ابتدائآ مديون سياست هاي توسعه اي انرژي هاي تجديد پذير است.

بر اساس توضيحات شركت فراست و سوليوان، تا يك دهه پيش فقط 50 كشور بودند كه از سياستهاي توسعه انرژي هاي تجديد پذير حمايت مي كردند، اما امروزه اين كشورها به 130 كشور بالغ مي شوند. در نتيجه اين امر سبب شده كه سرمايه گذاري در بخش انرژي هاي تجديد پذير به نحو دراماتيكي افزايش يابد.
اتحاديه اروپا هدف گذاري نموده كه تا سال 2020 مصرف انرژي تجديد پذير را نسبت به كل مصرف انرژي به 20 درصد برساند. ديگر كشورها نيز نرخ رشدي را بين 10درصد در كشور مالتا و 49 درصد در كشور سوئد در نظر گرفته اند.

فراست و سوليوان انتظار دارند كه سهم تكنولوژي انرژي فتو ولتاييك در بين انرژي هاي تجديد پذير در بين سالهاي 2012 تا 2025 به 33.4 درصد برسد، در حاليكه ميزان انرژي بادي در همين دوره 32.7 درصد و نيروگاه آبي 25.3 درصد خواهد بود.

هرالد تالر مدير بخش انرژي و محيط زيست شركت فراست و سوليوان مي گويد: " كمي تعجب بر انگيز است كه نصب انرژي هاي تجديد پذير تغيير جهتي به سمت كشورهاي در حال رشد اقتصادي داشته است. برحسب ميزان شهر نشيني، رشد جمعيت، نگراني هاي امنيت انرژي، و توسعه اقتصادي قدرتمند، مناطقي مانند آسيا، آمريكاي لاتين، خاورميانه و آفريقا، سهم قابل ملاحظه اي در رشد ظرفيت انرژي هاي تجديد پذير ايفا مي نمايند. 
كاهش هزينه انرژي تجديد پذير با توجه به  نوآوري هاي فناوري و صرفه اقتصادي كسب شده از طریق استقرار انبوه، كشورهاي در حال توسعه را قادر به نصب و بكارگيري اين فناوري ساخته است. بر اساس گزارش فراست و سوليوان ظرفيت توليد انرژي خورشيدي از 93.7 گيگاوات در سال 2012 به 668.4 گيگاوات در سال 2025 خواهد رسيد.
 

در همين دوره زماني ظرفيت نيروگاه هاي آبي از 1.085 گيگاوات به به 1.498 گيگاوات بالغ خواهد شد كه در اين بين كشورهاي چين، تركيه، برزيل، ويتنام، هند و روسيه نقش اصلي را در رشد بازار ايفا مي كنند. و اين در حالي است كه بر اساس گزارش مذكور، نيروگاه هاي بادي ساحلي (offshore)، به علت عدم حمايت سياسي كشورهاي اروپايي از رشد كمتري برخوردار خواهند بود.

تالر مي گويد: " در دوره زماني يادشده همچنان اروپا در صدر استفاده از بخش انرژيهاي زيست توده و فاضلاب باقي مي ماند، اگرچه حجم عمده اي از رشد در آينده، سهم كشورهاي آسياي جنوب شرقي، استراليا، آمريكاي شمالي، تركيه، ايسلند، و كنيا خواهد بود. پس از سال 2025 فناوري استفاده از توليد برق دريا به طور گسترده اي بكار گرفته مي شود با اين اميد كه كشورها تا آن زمان تكنولوژي لازم را به اندازه كافي بالا برده باشند."

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه ۱۹ فروردین۱۳۹۴ساعت   توسط قاسم نصر(ْGHASEM NASR)  | 

ساخت خانه با بطري هاي خالي

فقط در ايالات متحده روزانه بيش از 125 ميليون بطري خالي پلاستيكي به دور ريخته مي شود. كه از اين ميان 80 درصد آن در زباله داني هاي عمومي مدفون مي شوند. با اين همه بطري مي توان 10000 خانه 1200 فوت مكعبي (كه هر كدام 14000 بطري پلاستيكي مصرف مي كنند) احداث نمود. بسياري معتقدند كه استفاده از اين روش مي تواند راهي قابل تحمل براي محو بي خانماني باشد.

البته اين ايده جديدي نيست. در نيجريه، بطري هاي پلاستيكي توانسته است وسيله اي براي ساختن خانه هاي زيبا و ارزان قيمت باشد. با به هم پيوستن بطري ها توسط شن و ماسه و سپس باثبات كردن آن با گل و طناب مي توان خانه هايي را ساخت كه 18 بار در برابر زلزله قوي تر و مستحكم تر باشند.

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ساعت   توسط قاسم نصر(ْGHASEM NASR)  | 

كمپين قطره در آمريكا

ايالت كاليفرنياي آمريكا 4 سال پياپي است كه خشكسالي را تجربه مي كند. اين امر سبب شده تا سازمان غير انتفاعي سرز Ceres كمپين "قطره" را براي چاره جويي اين معضل راه اندازي نمايد. شركتهاي معتبر آمريكايي كه براي توليدات خود از مصرف آب بالايي برخوردارند به طور رسمي از اين كمپين حمايت كرده و اعلاميه زير را منتشر كرده اند:

"آب، مايه حياتي درون رگهاي كاليفرنياست. ضروريترين چيز براي جامعه ، اقتصاد و منابع طبيعي ماست. ايالت ما هميشه به دليل داشتن هوش و ابداع جهاني، مزارع پربار، و تنوع زيستي تحسين شده است. اما امروز، تامين آبي كه بتواند پايداري اين منابع را تضمين نمايد، در معرض خطر قرار گرفته است. ما ديگر نمي توانيم با تكيه بر مديريت ها، سياست ها و زيرساخت هاي منسوخ و از رده خارج، آينده ي اقتصادي ايالتمان را به خطر اندازيم. اكنون زمان به كارگيري انديشه اي نو ، اهداف مشترك، و راه حل هاي جسورانه براي ساختن آينده آبي بهبود پذير و پايدار براي تمام كاليفرنيايي هاست. و ما- به عنوان جامعه تجاري- بايد هدايت كننده جامعه در اين مسير باشيم. زمان آن است كه به هم بپيونديم. با پيوستن به كمپ قطره. از مسير رودخانه هاي جاري به فرصتهاي اقتصادي. از صرفه جويي در آب تا صرفه جويي در انرژي. از آب سالم تا مردمي تندرست. با در آغوش گرفتن ابتكارها و سرمايه گذاري در سياست ها و راه حل هاي هوشمندانه كه بتواند ما را در صرفه جويي در آب، استفاده مجدد آن و تامين حد اكثري آب، ياري نمايد. كاليفرنيا پيشرفت داشته است- اما بيش از اين امكان پذير است. ما بيش از اين مي توانيم در بهينه سازي مصرف آب تلاش نماييم. ما بيش از اين مي توانيم رودخانه ها و مخازن آب زيرزميني خود را تغذيه كنيم. و ما هنگامي موفق به انجام اين كار خواهيم بود كه به تقويت مجامع و صنايعي بپردازيم كه ضامن قوي شدن اقتصاد ما هستند. اما به تنهايي نمي توانيم."

كوكا كولا      دريسكول     گپ     جنرال ميلز      ك.ب. هوم        لوي استراس          سيمانتك

+ نوشته شده در  سه شنبه ۱۹ اسفند۱۳۹۳ساعت   توسط قاسم نصر(ْGHASEM NASR)  | 

آيا مي توان فجايع آرال را براي درياچه اروميه پيش بيني كرد؟

طبق اطلاعات و گزارش هاي به دست آمده، در طول 50 سال گذشته، جريان ورودي رودخانه به درياچه آرال، كه چهارمين درياچه بزرگ جهان شناخته مي شود، 4.5 مرتبه كاهش يافته، اما سطح آب درياچه 8 برابر كاهش يافته است. سطح آب درياچه 26 متر سقوط كرده، پيشروي خشكي در آب به 100 تا 120 كيلومتر رسيده است. شوري آب درياچه از 10 به 120 هكتوليتر افزايش يافته، اما در ناحيه شرقي به 280 هكتوليتر رسيده است.

يك محدوده بياباني نمكي-شني به وسعت 5.5 ميليون هكتار به جاي درياچه شكل گرفته است.

بيش از 75 ميليون متريك تن گرد و غبار و نمك سمي، كه سبب بيماري هاي گوناگوني در ميان مردم شده، از سطح بيابان شده درياچه در فضا معلق مي شود.

بيش از نيمي از خزانه ژني گونه هاي جانوري و گياهي منطقه نابود شده اند.

 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه ۲۴ دی۱۳۹۳ساعت   توسط قاسم نصر(ْGHASEM NASR)  | 

ایران در حال تبدیل شدن به مناطق خشک شمال آفریقا است

به دنبال کاهش بارندگی‌ در ایران، یک نماینده مجلس ایران، با بحرانی خواندن وضعیت آب، گفت که شرایط ایران از نظر اقلیمی در حال تبدیل شدن به وضعیت کشورهای خشک شمال آفریقا است.

روبرت بگلریان، عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران به خبرگزاری ایلنا گفت: «وضعیت آب کشور بحرانی‌تر از آن است که به اطلاع مردم می‌رسد.» به اعتقاد او ایران از نظر اقلیمی شرایطی مانند شرق حوزه مدیترانه داشت اما اکنون به شرایط شمال آفریقا رسیده است.

پیش از این، ناصر کرمی، اقلیم شناس و استاد دانشگاه نسبت به بحران خشکسالی در ایران هشدار داده و گفته بود که ایران در حال تبدیل شدن به سرزمینی مانند سومالی است. این استاد دانشگاه معتقد است که با بروز خشکسالی، سرعت تخریب طبیعت ایران به شدت افزایش یافته و بر زندگی مردم تاثیر بسیاری خواهد گذاشت. او در گفت و گویی به روزنامه شرق گفته بود: «روندهایی که تا امروز بر اساس آنها پیش‌بینی‌ها انجام می‌شد، همه بر اساس شرایط بارش‌های نرمال بود؛ ما با شرایط نرمال بارش، یکی از اولین ‌کشورهای دنیا در فرسایش خاک و دومین‌ کشور دنیا در بیابان‌زایی هستیم. اما موضوع مهم این است که ایران در حال حاضر دیگر در شرایط نرمال بارش قرار ندارد، یعنی هر وضعیتی تا امروز بوده سرعت وقوعش چند برابر می‌شود.»

سیاست‌های مدیریت و کاهش مصرف آب معمولا به تبلیغ و فرهنگسازی برای کاهش مصرف آب شهری محدود می‌شود، این در حالیست که روبرت بگلریان، عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران معتقد است که در شرایط کنون، دولت باید مدیریت مصرف و توزیع آب را هرچه سریع‌تر آغاز کند.

این نماینده مجلس گفت: «باید با توجه به قوانین و مقررات و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی شرایط آب کشور را به طور مشخص و واضح به مردم توضیح دهیم و با اجماع نظر کار عملیاتی را برای خروج از بحران آب آغاز کنیم.»

ناصر کرمی، نبود نظارت و مدیریت منابع آب را یکی از مهمترین دلایل بحرانی شدن شرایط آب در ایران می‌داند. به گفته او، سرمایه‌گذاری برای ذخیره آب آشامیدنی، در ایران بسیار سنگین بوده است. آنگونه که این استاد دانشگاه توضیح می‌دهد، این سرمایه‌گذاری منجر به سدسازی‌های بسیاری شده که بخش‌های دیگر را به بیابان تبدیل کرده است.

کرمی، حفر صدها هزار چاه غیرمجاز با هدف کشاورزی را نیز یکی از دلایل خشکیدگی دشت‌های ایران میداند که منجر به بوجود آمدن بیابان‌های وسیع می‌شود. او معتقد است که دولت ایران باید هرچه سریع‌تر باید یک برنامه ریاضتی برای کاهش برداشت از منابع آب زیرزمینی اجرا کند.

در همین رابطه، روبرت بگلریان نیز با اشاره به اینکه فرصت کافی برای فرهنگسازی وجود ندارد، به ایلنا گفت: «مهم‌ترین کاری که باید انجام دهیم این است که باید بهره‌وری را بالا ببریم و منابع را به سمت زیرساخت‌های بخش آب سوق دهیم.»

در حال حاضر میزان بارندگی در ایران یک سوم میانگین جهانی است، این در حالیست که میانگین مصرف آب در ایران بالا‌تر از مصرف جهانی است.

به گفته عضو کمسیون انرژی مجلس، دولت باید مدیریت‌ جدی‌تری اعمال کرده و به سرعت وارد فاز برنامه ریزی و اجرا شود.

کارشناسان محیط زیست و مدیریت آب، خشک شدن تالابها، نشست دشت‌ها، افزایش گرد و غبار و خشکیدگی پوشش گیاهی و آتش‌سوزی‌های متعدد در جنگل‌ها را از جمله پیامد‌های خشکسالی و نبود مدیریت صحیح آب در ایران عنوان می‌کنند.

http://ir.voanews.com/content/iran-water-drought-crisis-environment/2426799.html

+ نوشته شده در  سه شنبه ۴ شهریور۱۳۹۳ساعت   توسط قاسم نصر(ْGHASEM NASR)  | 

عربستان: كاهش ايمني سد پس از زلزله

 مسوولان حوادث غير مترقبه عربستان سعودي به دليل وقوع زلزله در منطقه جَزَن، خواهان كم كردن سطح آب سد "وادي بيش" اين منطقه شده اند. معاون امير اين منطقه عبدالله السويد اظهار داشته كه اقدامات پيشگيرانه ديگري براي جلوگيري از فجايع ناشي از زلزله ي ديگري در اين منطقه، در حال انجام است.

Emergency authorities in Jazan are calling for reducing the water level in Wadi Beesh Dam in the wake of the recent earthquakes that shook the region.

 

 Deputy Emir of Jazan Abdullah Al-Suwayed has said necessary precautions are in place to face any emergency situation in case of another earthquake hitting the region.

Emir of Jazan Prince Muhammad Bin Nasser is closely following up the implications of the recent tremors that shook the region, he said.

Al-Suwayed explained that the governorate has participated in meetings held to discuss the effects of the earthquakes on the region. He said the governorate has relinquished its responsibilities of Wadi Beesh Dam unless the water level in the dam is brought down to the level agreed upon.

"All concerned bodies, including the National Center for Earthquakes, have decided to address the minister of water and electricity to emphasize the need to lower the water level in the dam," he said.

He said the Civil Defense prepares daily reports and submits them to the emir, who is following up events in coordination with the minister of interior.

Al-Suwayed said the Civil Defense has held several meetings with various concerned bodies to set up the required emergency precautions.

+ نوشته شده در  دوشنبه ۲۰ مرداد۱۳۹۳ساعت   توسط قاسم نصر(ْGHASEM NASR)  | 

مطالب قدیمی‌تر